Sulkus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sulkus, žleb ili ulegnuće u tkivu koje ima svoju oblogu.

Preporuka strane: