Šum srca – Srčani šumovi

Šta je šum srca?

To je nenormalan zvuk u toku rada srca.

Kako lekar može da postavi dijagnozu srčanog šuma?

Slušanjem srca pomoću stetoskopa.

Da li srčani šumovi stvaraju simptome?

Ne. Pacijent obično nije svestan da šumovi postoje.

Da li svi šumovi ukazuju na oboljenje srca?

Ne. Veliki procenat šumova se sreće i kod normalnog srca i oni nemaju nikakav klinički značaj.

Šta je funkcionalni srčani šum?

Šum koji nije u vezi sa srčanim oboljenjem.

Šta je organski šum?

Šum koji je povezan sa srčanim oboljenjem.

Da li lekar može da napravi razliku između organskog i funkcionalnog šuma?

Obično je lekaru sasvim jednostavno da utvrdi razliku po mestu i položaju šuma, po ciklusu rada srca i drugim izrazitim faktorima.
Izvestan mali procenat šumova ostaje sumnjiv i njihovo dijagnosticiranje je prilično teško.