Super-predmetak – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Super-predmetak u složenicama sa značenjem nad; iznad; suviše, mnogo.

Preporuka strane: