Supinacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Supinacija, okretanje dlanova šaka nagore, supr. pronacija, okretanje dlanova nadole.

Preporuka strane: