Supresija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Supresija, prestanak šekrecije ili ekskrecije.

Preporuka strane: