Supserozno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Supserozno, ispod spoljnjeg pokrivača (seroze) nekog organa.

Preporuka strane: