Acetabulum

Acetabulum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Acetabulum, deo karlične kosti s kojim se uzglobljava glava butne kosti da bi sačinila bedreni zglob (zglob kuka).