Adolescencija

Adolescencija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Adolescencija, period u životu između detinjstva i zrelog doba, mladalačka faza života (od 12. do 20. godine).