Aferentan

Aferentan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Aferentan, onaj koji se kreće prema centru, npr. aferentni nerv.