Agens

Agens – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Agens, materija koja prouzrokuje neku reakciju.