Agranulocitoza

Agranulocitoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Agranulocitoza, opasno akutno stanje u kome se u krvi nalazi suviše mali broj belih krvnih zmaca.