Akomodacija

Akomodacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Akomodacija, prilagođavanje oka na tamu, svetlo ili udaljenost.