Alergija

Alergija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Alergija, izmenjeni odgovor organizma na neki alergen; hipersenzitivnost (povećana osetljivost) na materije koje mogu da nadražuju organizam.