Amaurotlčna porodična idiotija

Amaurotlčna porodična idiotija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Amaurotlčna porodična idiotija, nasledno oboljenje koje se karakteriše mentalnom zaostalošću i slepilom, a često se završava smrću pre druge godine starosti.