Ambidekster

Ambidekster – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ambidekster, osoba koja je u stanju da se koristi obema rukama podjednako dobro.