Amnion

Amnion – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Amnion, opnasta kesa, koja okružuje plod u materici.