Angioneurotski edem

Angioneurotski edem – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Angioneurotski edem, lokalizovan otok, najčešće se javlja na licu, a prouzrokovan je emocionalnim faktorima ili alergijom.