Antacid

Antacid – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Antacid, lek koji se upotrebljava da otkloni prekomernu količinu kiseline u stomačnom soku.