Antraks

Antraks – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Antraks, crni prišt, ozbiljna infektivna bolest koja se javlja kod ovaca i druge stoke, a ponekad se prenosi i na ljude.