Aorta

Aorta – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Aorta, velika, glavna arterija koja polazi iz leve srčane komore i odnosi svu krv u telo.