Arterijski sitem

Arterijski sitem – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Arterijski sitem, mreža arterija koje snabdevaju krvlju sve delove tela.