Asimetrija

Asimetrija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Asimetrija, nedostatak jednakih proporcija u odgovarajućim delovima.