Aspiracija

Aspiracija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Aspiracija, zapadanje tečnosti ili čvrstih čestica u respiratorni trakt (u dušnik ili pluća).