Aspirin

Aspirin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Aspirin, acetilsalicilna kiselina, lek efikasan za ublaženje bolova i smanjivanje povišene temperature.