Astma

Astma – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Astma, alergijsko stanje respiratornog sistema koje prati sviranje u grudima, kašalj i skupljanje sluzi, odnosno sluzavog ispljuvka u dušniku i dušnicama.