Atom

Atom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Atom, najmanja količina nekog elementa koja može da postoji sama za sebe.