Atrezija

Atrezija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Atrezija, ne postojanje prirodnog otvora na nekom organu, greška u razvoju.