Atrijum

Atrijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Atrijum, gomji deo srčanog mišića, pretkomora srca; aurikula.