Auskultacija

Auskultacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Auskultacija, otkrivanje tonova i zvukova u organizmu slušanjem putem stetoskopa ili direktno.