Autokalem

Autokalem – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Autokalem, kalem tkiva sa jednoga dela pacijentovog tela na drugi.