Automatizam

Automatizam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Automatizam, delovanje koje nije pod kontrolom volje, kao što je, npr. hodanje u snu.