Avaskularan

Avaskularan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Avaskularan, beskrvan; koji nema krvnih sudova.