Barijum

Barijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Barijum, element čiji se sulfat upotrebljava prilikom snimanja rendgenskim zracima zato što ne propušta x-zrake, a najčešće se koristi za radiografisanje digestivnog trakta.