Barijumski obrok

Barijumski obrok – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Barijumski obrok, gutanje mešavine barijuma radi radiografisanja jednjaka, želuca i tankih creva.