BCG (be-se-že)

BCG (be-se-že) – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

BCG (be-se-že), vakcina koja se daje radi imunizacije protiv tuberkuloze.