Biceps

Biceps – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Biceps, jak mišić koji se nalazi na prednjoj strani nadlaktice i koji savija podlakticu. Inače se još naziva dvoglavi mišić.