Bilurija

Bilurija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bilurija, žuč u urinu, vidi se kod obolelih od žutice.