Bimanualan

Bimanualan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bimanualan, ispitivanje koje se obavlja sa obe ruke.