Biohemija

Biohemija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Biohemija, nauka o hemiji i hemijskim procesima živih bića.