Bisinoza

Bisinoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bisinoza, bolest pluća prouzrokovana udisanjem pamučne prašine tokom perioda od 20 i više godina; profesionalno oboljenje.