Bolnice Donja Badanja

Bolnice Donja Badanja – Specijalna bolnica za rehabilitaciju Boro Skorić

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Boro Skorić Banja Badanja bb, 15234 Donja Badanja Tel: 015/863-193