Borna kiselina

Borna kiselina – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Borna kiselina, blago antiseptično sredstvo, kiselina koja se upotrebljava sa kompresama ili sličnim zavojima.