Brahijalni pleksus

Brahijalni pleksus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Brahijalni pleksus, grupa živaca koja je smeštena u osnovi vrata i pruža se ka pazušnoj jami, a snabdeva živčanim ograncima ruku i rameni pojas.