Bromidi

Bromidi – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bromidi, lekovi koji se upotrebljavaju da umire preterane emocionalne poremećaje.