Bronhije

Bronhije – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bronhije, dušnice, vezuju dušnik s plućima.