Bronhiole

Bronhiole – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bronhiole, male bronhije u plućnom tkivu, plućni mehurići.