Bronhogram

Bronhogram – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Bronhogram, snimak bronhijalnog stabla pomoću rendgenskih zraka.