Čelična pluća

Čelična pluća – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Čelična pluća, respirator koji se upotrebljava za pacijente obolele od dečje paralize (poliomielitis) koja je zahvatila mišiće za disanje.