Cikatriks

Cikatriks – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Cikatriks, tkivni ožiljak.