Ciklična terapija

Ciklična terapija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ciklična terapija, najčešće hormonska terapija koja se sprovodi intermitentno, u odnosu na faze menstrualnog ciklusa; sistem lečenja malignih krvnih bolesti u vremenskim serijama.